Selecteer een pagina

Loat ut ganse joar ziëe dat diëer vrung va d’r eëzel zut (vuur € 11,- p.j.)

De lachende ezel is het symbool van de Heerlense carnaval.

U kunt “Vrunk va d’r Eëzel” worden door de Stichting van d’r Eëzel jaarlijks met een vast bedrag te steunen.

Hiermee laat u zien dat u de Heerlense carnaval een warm hart toe draagt. De Stichting zal er op haar beurt alles aan doen om de evenementen in dat kader laagdrempelig te houden zodat iedereen carnaval kan vieren in ons Heerlen. Immers carnaval is een stukje volkscultuur en dat moeten wij koesteren.

Als Vriend ontvangt u een bijzonder spelde met het symbool “d’r lachende Eëzel”. Daarnaast ontvangt u 2 maal per jaar een nieuwsbruef over de projecten die u met uw bijdrage steunt.

Het spelde is zo ontworpen dat dit het hele jaar gedragen kan en mag worden.

Doe mee en laat zien dat u een Vrunk van d’r Eëzel bent.