Selecteer een pagina

Machtigingsformulier

Ondergetekende verleent hierbij tot tot wederopzegging machtiging aan Vrung va d’r Eëzel om éénmaal per jaar (tot wederopzegging) van zijn/haar ondergenoemde (giro-)rekening € 11,00 af te schrijven wegens: donatie als Vrunk va d’r Eëzel.